Wie zijn wij?

Jong & Actueel is een interkerkelijke jongerenorganisatie, die leerzame en gezellige avonden organiseert voor jongeren, gebaseerd op Gods woord. De doelgroep voor de avonden zijn jongeren van circa 15 tot 35 jaar.

Deze Jong & Actueel avonden worden maandelijks gehouden in de Jacobus Fruytierschool. 

12 Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.
13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.
14 Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps.
15 Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles.
16 Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.


1 Timotheüs 4: 12-16

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken door te mailen naar info@jongenactueel.nl.

Voor giften kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken: NL51RABO0190296550 op naam van W.H. Nijsink, de penningmeester van Jong & Actueel.