‘Zondag of sabbat?’

Ds. P. D. den Haan heeft op 18 februari een lezing gehouden met als thema ‘Zondag of sabbat?’ We hebben nagedacht over de betekenis van de sabbat in het oude en nieuwe testament, waaruit bleek dat onze rustdag geworteld is in de Heilige Schrift en gegrond op het volbrachte werk van Christus.