Op reis! Waarheen?

Gastspreker: Ds. S.W. Janse
Locatie: Jacobus Fruytier, De Stroekeld 142, 7463 CA Rijssen
Inloop met koffie vanaf: 19:00
Aanvang: 19:30 uur
Kosten: € 3,= p.p.

Kijk deze avond terug!

Livestream: Ds. S.W. Janse – Op reis, waarheen? | Jong & Actueel

Op D.V. 16 september 2023 hoopt ds. S.W. Janse met ons na te denken over het thema ‘Op Reis! Waarheen?’. Als jongeren staan we in een tijd waarin er veel op ons afkomt. Er zijn veel keuzes die je moet maken, waarin sommigen een grote impact op het verdere verloop van jouw leven zullen hebben. Het is van groot belang dat wij deze keuzes niet uit puur eigenbelang en eigenrichting maken, maar dat wij deze in Gods handen leggen. Door Zijn Woord en Geest kan Hij wegen openen die wij helemaal niet voor mogelijk achten, maar die toch het beste voor ons zijn. Hartelijk welkom op deze avond!