J&A barbecue

Op 1 oktober 2022 is het J&A-seizoen geopend met een goed verzorgde barbecue. Deze avond op de Jacobus Fruytier stond in het teken van ontmoeting en een gezellig samenzijn. We kijken terug op een geslaagde opening van het J&A seizoen!