Een (gevangenis) evangelist verteld…

Op D.V. 23 maart 2024 heeft evangelist H. Bor vanuit zijn jarenlange ervaring in het gevangenispastoraat bij ons wat verteld.