Eindtijd

21 januari 2023

Ds IJ. R. Bijl heeft op 21 januari 2023 een lezing gehouden over het thema ‘eindtijd’. We hebben hierin nagedacht over Openbaring 13 waarin gesproken wordt over de opkomende boze machten en Wie hier boven staat. De beeldspraak van dit tekstgedeelte bevat veel lessen voor de huidige tijd en de toekomst, hier hebben we in groepjes over nagedacht.

Samenvatting: