Christus’ hart voor het zondaarshart

17 september 2022

Gastspreker: Prop. A. R. van Asselt

Na de zomervakantie vond op 17 september de eerste avond van het nieuwe J&A seizoen plaats. Op deze eerste avond hebben we samen met Prop. A. R. van Asselt nagedacht over het onderwerp ‘Christus’ hart voor het zondaarshart’. Na de inleiding is er in groepjes Bijbelstudie gehouden en was er ruimte voor goede gesprekken.