Bekering, gaat jou dat aan?

Op 18 maart 2023 heeft prof. W. van Vlastuin een lezing gegeven over het onderwerp ‘bekering, gaat jou dat aan? Hierin hebben we nagedacht over de oproep die vanuit de schrift tot ons komt en wat hierover gezegd is door kerkvaders en de catechismus. Hierbij is de persoonlijke toepassing kern van de zaak. De oproep tot bekering moet leiden tot Christus die de levendmakende wedergeboorte werkt wanneer wij niet langer op ons zelf, maar op Hem zien.

Samenvatting: