Archief

Hier vindt u het overzicht van de Jong & Actueel avonden uit het verleden.

 • Op reis! Waarheen?

  Op reis! Waarheen?

  Kijk deze avond terug op ons YouTube kanaal! Op D.V. 16 september 2023 hoopt ds. S.W. Janse met ons na te denken over het thema ‘Op Reis! Waarheen?’. Als jongeren staan we in een tijd waarin er veel op ons afkomt. Er zijn veel keuzes die je moet maken, waarin sommigen een grote impact op het verdere verloop van jouw leven zullen hebben. Het is van groot belang dat wij deze keuzes niet uit puur eigenbelang en eigenrichting maken, maar dat wij deze in Gods handen leggen. Door Zijn Woord en Geest kan Hij wegen openen die wij helemaal niet voor mogelijk achten, maar die toch het beste voor ons zijn. Hartelijk welkom op deze avond!

 • Zending onder de Nentsen

  Zending onder de Nentsen

  Op D.V. 17 juni zal Friendenstimme ons meer vertellen over het zendingswerk dat in het hoge noorden van Rusland onder de Nentsen plaatsvindt. Het boek ‘Ljoeba’ ‘Zendelinge onder de Nentsen’ vormt het thema van deze avond.

 • Het leven van Augustinus

  Het leven van Augustinus

  D.V. 20 mei 2023 hoop Dhr. D.J. Nijsink een lezing te geven over het leven van Augustinus.

 • Lessen uit de natuur

  Lessen uit de natuur

  Op D.V. 15 april heeft Ds. M. van Reenen met ons nagedacht over lessen uit de natuur. De natuur bevat veel geestelijke lessen voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld vanuit de jaargetijden en het dierenleven kunnen wij als mensen veel leren.

 • Activiteit: Bowlen

  Activiteit: Bowlen

  Op 24 maart heeft er weer een J&A-activiteit plaatsgevonden: bowlen bij Piet van ‘t Witte Hoes. Het was een erg gezellige avond waarin er leuken prijzen vielen te winnen. We kijken terug op een geslaagde activiteit! Een Impressie:

 • Bekering, gaat jou dat aan?

  Bekering, gaat jou dat aan?

  Op 18 maart 2023 heeft prof. W. van Vlastuin een lezing gegeven over het onderwerp ‘bekering, gaat jou dat aan?. Hierin hebben we nagedacht over de oproep die vanuit de schrift tot ons komt en wat hierover gezegd is door kerkvaders en de catechismus. De oproep tot bekering moet leiden tot Christus die de levendmakende wedergeboorte werkt wanneer wij van onszelf af op Hem zien.

 • ‘Zondag of sabbat?’

  ‘Zondag of sabbat?’

  Ds. P. D. den Haan heeft op 18 februari een lezing gehouden met als thema ‘Zondag of sabbat?’ We hebben nagedacht over de betekenis van de sabbat in het oude en nieuwe testament, waaruit bleek dat onze rustdag geworteld is in de Heilige Schrift en gegrond op het volbrachte werk van Christus.

 • Eindtijd

  Eindtijd

  Ds IJ. R. Bijl heeft op 21 januari 2023 een lezing gehouden over het thema ‘eindtijd’. We hebben hierin nagedacht over Openbaring 13 waarin gesproken wordt over de opkomende boze machten en Wie hier boven staat. De beeldspraak van dit tekstgedeelte bevat veel lessen voor de huidige tijd en de toekomst, hier hebben we in groepjes over nagedacht.

 • Hoe vind je rust in deze maatschappij?

  Hoe vind je rust in deze maatschappij?

  Op zaterdag 19 november 2022 heeft Ds. H. Lassche een lezing gegeven met als thema: ‘Hoe vind je rust in deze maatschappij?. We hebben nagedacht over de actuele ontwikkelingen in de wereld en de enige echte rust die er te vinden is.

 • De Heilige Oorlog

  De Heilige Oorlog

  Op zaterdag 22 oktober 2022 heeft Ds. W. Pieters een lezing gegeven over De Heilige Oorlog van John Bunyan.